top of page
מיתוג קפה סוכר8.jpg

שניים סוכר אחד קפה

מיתוג בית קפה מתוק

קצת עלינו

"שניים סוכר אחד קפה הוא בית קפה המשלב ממכר לצמר גפן מתוק "ימבמבם"

פונה לצעירים וכאלה שרוצים להרגיש צעירים, מלאי אופטימיות אנרגטיים ופעילים

כאלה שמעיזים להסתכל לסוכר בעיניים:)

המיתוג משלב את הצורניות של הצמר גפן המתוק וצבעי הקפה

עם חריגה לוורוד והצהוב, במטרה להבליט את האנרגיה והאופטימיות.

אז אם אתם כאלה מתוקים ,בטוח שניפגש בצמתים.

bottom of page