top of page
מצגת סופית לוגו גוב27.jpg

JOB360

תוכנית אימון תעסוקתי

תקציר ספר מותג ותהליך מיתוג, המיזם JOB360 הינו פיתוח מערכת WEB העתידה להתממשק עם משקפי VR שתאפשר ביצוע סימולציות של סיטואציות אופייניות בעולם העבודה, הדורשות מיומנויות רכות והתאמה תרבותית למגזר הערבי והחרדי, המיתוג והשפה פותחו בסגנון חדשני, עם זיקה לטכנולוגיה, מעניק תחושת מסוגלות ביכולת צמיחה אישית תוך שמירה על איזון עדין בין אוריינטציה תרבותית ערכים, קהילה, תרבות לעולם התעסוקה. 

bottom of page