top of page
בקבוקים-06.jpg

שקוף שזה טבעי

מים צלולים מהטבע

מודעות תדמית למותג המים water

שקוף שזה טבעי, מודעות המשקפות את מקור המים.

כל טיפת גשם מחלחלת דרך שכבות סלעים, וסופחת אליה מרכיבים שונים מהסביבה. המים המינרליים שלנו נקווים באקוויפר באקוות ההר בגליל העליון, בתהליך יצירת הלוגו היה חשוב לי לבטא את זרימת המים בצורה פשוטה, זורמת  וטבעית. ובמודעות הבאתי את המים בהשתקפות, 

בדיוק כפי שנוצרו מהטבע.

bottom of page